Huurvoorwaarden

De Doolhut

De Doolhut is eigendom van Stichting Scouting Pieter Maritz. Scouting is vrijwilligerswerk. De financiering van het spel van scouting en het onderhoud van het gebouw wordt volledig gedragen door de inkomsten uit contributie, subsidie en verhuur van de Doolhut.

De prijs van de huur van het gebouw is relatief laag en is inclusief (gas, water en elektra) Aangezien het gebouw schoongemaakt wordt door vrijwilligers en zich bevindt in het bos kan het altijd voorkomen dat het gebouw niet helemaal schoon is (denk vooral aan zand, takjes etc). Vind je dit een probleem? Dan verwijzen wij u graag door naar de commerciële verhuur  van groepsaccommodatie. Vind je dit geen probleem? Dan weet je zeker dat je een ideaal gebouw hebt op een zeer mooie locatie in het bos aan de rand van de Veluwe met een vaste prijs, zonder financiële verrassingen achteraf.

Ruimtes en inventaris

 • De volgende ruimtes worden ter beschikking gesteld:

Begane grond: centrale hal met open haard, sanitaire ruimte (twee wc’s, urinoir, douche en wasbak), een mindervalide toilet (toilet, douche en wastafel), twee lokalen met open haard (60 m² en 48 m²), keuken met koelkast, vriezer en gasfornuis.

Eerste verdieping: twee lokalen (26 m² en 33 m²)

 • Het gebruik van de aanwezige inventaris, elektriciteit, verwarming en warm en koud water is bij de huursom inbegrepen. Gezien de hoge prijzen van energie,  verzoeken wij de huurder hier zorgvuldig mee om te gaan.
 • In overleg en indien aanwezig is gebruik van de keukeninventaris mogelijk (pannen, bestek, borden, bekers en mokken). Wij adviseren echter om deze spullen altijd zelf mee te brengen. Dit omdat de keukeninventaris niet compleet of goed van kwaliteit is.
 • Het gebouw beschikt niet over telefoon of internet.
 • Schoonmaak materiaal is aanwezig. Schoonmaakmiddelen dient men zelf mee te brengen.
 • De Doolhut beschikt over 4 biertafels met 8 banken.
 • De aanwezig bankstellen zijn voor binnen gebruik. Het is niet toegestaan de bankstellen naar buiten te verplaatsen.
 • Het gebruik van de aanwezige geluidsapparatuur (eigendom van Scouting) is door de huurder niet toegestaan.

Landgoed Kernhem

De Doolhut staat op landgoed Kernhem. Dit landgoed wordt druk bezocht door wandelaars van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Een goede verstandhouding met de bezoekers van het landgoed en de eigenaar van het landgoed (gemeente Ede) vinden wij belangrijk. De Doolhut en de daarbij behorende kampvuurkuil is vanaf de wandelpaden  goed te zien daarom vinden wij het belangrijk dat het terrein rondom de Doolhut er netjes en verzorgd uitziet.
Geluidsversterkende apparatuur is niet toegestaan.

Leuke activiteiten georganiseerd voor kinderen en volwassen op landgoed Kernhem wordt door de bezoekers zeker gewaardeerd.

Terrein en bos

 • Het omliggende bos is tussen zonsopgang en zonsondergang vrij te betreden op wegen en paden.
 • Het is verboden tenten of caravans op het terrein rond het gebouw te plaatsen.
 • Graven in het bos en op het terrein van de Doolhut is niet toegestaan
 • Omdat wij in een mooie bosrijke omgeving zitten kan ook de natuur overlast geven. Bijvoorbeeld de eikenprocessierups en teken. Houd hier zelf rekening mee.
 • Ga op voorzichtige en respectvolle manier om met de omringende natuur. Leg dit uit aan de hele groep. Na u willen wij en anderen er ook weer van genieten.
 • Het omhakken of beschadigen van bomen is ten strengste verboden. Op zoek naar hout voor het kampvuur? Sprokkel dan hout van de grond.
 • Beschadigingen aan de omliggende natuur dient van zelf te melden bij de boswachter van de gemeente Ede. Indien u dit niet zelfstandig doet zullen wij dit voor u doen.

Aan wie verhuren wij niet

Wij zijn erg blij dat we anderen kunnen laten genieten van ons mooie gebouw op deze locatie. Helaas, hebben we in de afgelopen jaren ook een aantal slechte ervaringen met de verhuur van de Doolhut gehad. De gevolgen hiervan zijn voor rekening van de vrijwilligers van Scouting Pieter Maritz. Tijd en geld die onze vrijwilligers liever besteden aan het spel van scouting. Om die reden wordt de Doolhut niet verhuurd aan:

 • Personen jonger dan 21 jaar
 • Feesten
 • Studentenverenigingen
 • Groepen waarbij het nuttigen van alcohol een belangrijk onderdeel van het programma is.
 • Een onjuiste omschrijving van het soort activiteit bij het aangaan van de huurovereenkomst kan ertoe leiden dat de verhuur overeenkomst tijdens de huur per direct kan worden ontbonden zonder teruggave van de huursom.

Rust en muziek

 • Van 23.00 tot 07.00 uur dient het rustig te zijn in de Doolhut en op het terrein rondom de Doolhut.
 • Het is verboden geluidsversterkende apparatuur te gebruiken.
 • Het is niet toegestaan om een rookmachine in het gebouw te gebruiken. Dit in verband met de aanwezige brandmeldinstallatie.

Afval

De Doolhut beschikt niet over een afvalcontainer voor de huurders van de Doolhut. Al het afval dient men dus ook zelf mee te nemen. Indien men het afval toch achterlaat, zal de borg worden ingehouden. Het laten afvoeren van bedrijfsafval vraag een grote inspanning van onze vrijwilligers. Tijd die onze vrijwilligers liever besteden aan het spel van scouting.

Kampvuur

 • Het maken van een kampvuur is alleen toegestaan in de kampvuurkuil.
 • Ieder kampvuur moet op de dag zelf gemeld worden bij de regionale brandweer. Het telefoonnummer van de meldkamer is te vinden op het prikbord.
 • In perioden van brandgevaar is het mogelijk dat u geen toestemming krijgt.
 • Het is ten strengste verboden vuur te maken in het bos. Dit geldt ook voor gebruik van vuurkorven.
 • Bij het kampvuur dient altijd een emmer water aanwezig te zijn.
 • Het vuur mag niet hoger worden dan heuphoogte.
 • Hout kan men sprokkelen in het bos. Het gebruik van een kettingzaag is niet toegestaan.
 • Het aanwezig haardhout in het houthok is eigendom van scouting Pieter Maritz. Het is niet toegestaan hier hout van weg te nemen.
 • Het gebruik van pallets of andersoortige hout van een groot formaat is niet toegestaan bij het maken van een kampvuur.
 • Na afloop van het kampvuur dient het vuur volledig gedoofd te worden met water.
 • Het kampvuur dient altijd onder toezicht te zijn van een volwassenen.
 • Zodra men weg gaat bij de Doolhut of gaat slapen dient het vuur volledig gedoofd te worden.

Auto’s

 • Doolhut is per auto uitsluitend te bereiken via de Nizolaan.
 • Auto’s moeten worden geparkeerd op de Nizolaan.
 • Het is helaas nog niet mogelijk om een elektrische auto op te laden bij de Doolhut. Voor het laden van de auto zult u op zoek moeten gaan naar een laadpaal.
 • Voor aan- en afvoer van materiaal is het gebouw per auto bereikbaar. Na het laden en lossen dient men de auto direct terug te plaatsen aan de Nizolaan.
 • Hulpdiensten moeten te allen tijde vrije toegang hebben tot aan het gebouw.

Keuken en toiletruimte

Het is niet toegestaan om etensresten door de afvoeren van het aanrecht te spoelen, of om maandverband, luiers, enz. door de toiletten te spoelen. De kosten voor het opheffen van verstoppingen, die tijdens uw verblijf optreden, zijn geheel voor uw rekening.

Algemeen

De gebruiker dient aan het einde van de huurperiode het gebouw en terrein rond het gebouw op te ruimen, te reinigen en de inventaris ordelijk terug te zetten en het gebouw in goede staat op te leveren.

 • Verhuurder en leden van Scouting Pieter Maritz houden tijdens een verhuurperiode te allen tijde toegang tot het gebouw. De ervaring leert dat dit in de praktijk vrijwel nooit gebeurt.
 • Het gebruik van confetti op het terrein en is het bos is niet toegestaan. Indien dit toch heeft plaatsgevonden kunnen evt kosten voor het schoonmaken worden ingehouden op de borg.
 • Overmatig alcohol gebruik in en om de Doolhut is niet toegestaan
 • Het gebruik drugs is niet toegestaan in en om de Doolhut.

Alarm en brandmeldinstallatie 

De Doolhut is voorzien van een alarmsysteem. Het alarmsysteem kan uitgeschakeld worden met de bijgeleverde ‘druppel’. Uitleg over de werking van het alarmsysteem wordt gedaan bij aankomst van de Doolhut.

 • Indien er niemand meer aanwezig is in de Doolhut dient het alarmsysteem ingeschakeld te worden.
 • Inschakeling van het alarmsysteem is alleen mogelijk indien alle deuren en luiken gesloten zijn.
 • Bij ‘valse’ alarmmelding heeft het bestuur van scouting Pieter Maritz het recht om een deel van de borg in te houden
 • Het uitschakelen van de brandmeldinstallatie is nooit toegestaan.

Aansprakelijkheid

 • De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit ondeugdelijk gebruik van het verhuurde.
 • De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van ongevallen, diefstal, vermissing of verloren gaan en/ of schade aan goederen en/of bagage van huurders.
 • Alle kosten voortvloeiend uit beschadiging van de gebouwen, inboedel, begroeiing, e.d. veroorzaakt door de huurder zullen door de huurder vergoed worden.
 • Spelen in het bos brengt een bepaald risico met zich mee. Het bestuur van scouting Pieter Maritz is niet aansprakelijk voor schade opgelopen door bijv. teken, eikenprocessierups of vallende boomtoppen etc..

Annulering en ontbinding

 • Wanneer de huurder tot een maand voor de aanvang van de huurperiode de overeenkomst opzegt, is aan de verhuurder een bedrag verschuldigd van 50% van de huursom. Dit bedrag zal worden gerestitueerd wanneer voor de periode waarvoor is geannuleerd een passende huurder wordt gevonden.
 • Wanneer de huurder minder dan een maand voor de aanvang van de huurperiode de overeenkomst opzegt, is het volle huurbedrag aan de verhuurder verschuldigd. Dit bedrag zal worden gerestitueerd wanneer voor de periode waarvoor is geannuleerd alsnog een passende huurder wordt gevonden. De waarborgsom zal in het laatste geval worden gerestitueerd met aftrek van € 50,00 administratiekosten.
 • Het Bestuur van scouting Pieter Maritz is verplicht al datgene te doen wat een goede instandhouding van de accommodatie en het terrein. Zij heeft daarom het recht iemand of een hele groep de toegang te weigeren of zijn verblijf aldaar op te zeggen indien iemand zich niet houdt aan de gestelde regels.
 • Bij het niet houden aan de verhuurvoorwaarden kan het bestuur van Scouting Pieter Maritz per direct de huurovereenkomst ontbinden zonder teruggave van de huursom.