Huurvoorwaarden

 • De volgende ruimten worden ter beschikking gesteld:

Begane grond: centrale hal met open haard, sanitaire ruimte (twee wc’s, urinoir, douche en wasbak), een mindervalide toilet (toilet, douche en wastafel),   twee lokalen met open haard (60 m² en 48 m²), keuken met koelkast en gasfornuis.
Eerste verdieping: twee lokalen (26 m² en 33 m²)

 • Het gebruik van de aanwezige inventaris, elektriciteit, verwarming en warm en koud water is bij de huursom inbegrepen.
 • In overleg en indien aanwezig is gebruik van de keukeninventaris mogelijk (pannen, bestek, bekers en mokken).
 • Het gebouw beschikt niet over telefoon of internet.
 • Doolhut III is per auto uitsluitend te bereiken via de Nizolaan.
 • Auto’s moeten worden geparkeerd op de Nizolaan. Voor aan- en afvoer van materiaal is het gebouw per auto bereikbaar. Hulpdiensten moeten te allen tijde vrije toegang hebben tot aan het gebouw.
 • Het is niet toegestaan om etensresten door de afvoeren van het aanrecht te spoelen, of om maandverband, luiers, enz. door de toiletten te spoelen. De kosten voor het opheffen van verstoppingen, die tijdens uw verblijf optreden, zijn geheel voor uw rekening.
 • Het omliggende bos is tussen zonsopgang en zonsondergang vrij te betreden op wegen en paden.
 • Het is verboden geluidsversterkende apparatuur buiten het gebouw te gebruiken.
 • Het is verboden tenten of caravans op het terrein rond het gebouw te plaatsen.
 • Ieder kampvuur moet op de dag zelf gemeld worden bij de regionale brandweer. Het  telefoonnummer van de meldkamer is te vinden op het prikbord. In perioden van brandgevaar is het mogelijk dat u geen toestemming krijgt. Het is overigens ten strengste verboden vuur te maken in het bos. Dit geldt ook voor gebruik van vuurkorven.
 • De gebruiker dient aan het einde van de huurperiode het gebouw en terrein rond het gebouw op te ruimen, te reinigen en de inventaris ordelijk terug te zetten en het gebouw in goede staat op te leveren.
 • Alle kosten voortvloeiend uit beschadiging van de gebouwen, inboedel, begroeiing, e.d. veroorzaakt door de huurder zullen door de huurder vergoed worden.
 • Verhuurder en bestuursleden houden tijdens een verhuurperiode te allen tijde toegang tot het gebouw.
 • De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit ondeugdelijk gebruik van het verhuurde.
 • Doolhut III staat op Landgoed Kernhem. Ga op voorzichtige en respectvolle manier om met de omringende natuur. Leg dit uit aan de hele groep. Na u willen wij en anderen er ook weer van genieten.
 • Wanneer de huurder tot een maand voor de aanvang van de huurperiode de overeenkomst opzegt, is aan de verhuurder een bedrag verschuldigd van 50% van de huursom. Dit bedrag zal worden gerestitueerd wanneer voor de periode waarvoor is geannuleerd een passende huurder wordt gevonden. Wanneer de huurder minder dan een maand voor de aanvang van de huurperiode de overeenkomst opzegt, is het volle huurbedrag aan de verhuurder verschuldigd. Dit bedrag zal worden gerestitueerd wanneer voor de periode waarvoor is geannuleerd alsnog een passende huurder wordt gevonden. De waarborgsom zal in het laatste geval worden gerestitueerd met aftrek van € 20,00 administratiekosten.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Scoutinggroep Pieter Maritz.